Bierzmowanie

Następne spotkanie kandydatów do bierzmowania 3 listopada 2023

 

Przygotowanie do bierzmowania dla uczniów klasy 7 i 6 rozpocznie się 6 października 2023 w kościele. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  - w każdy pierwszy piątek miesiąca. Zachęcam do spowiedzi świętej 16.00 - 18.00, udziału we Mszy św. i pozostaniu w kościele na spotkaniu

 

 

 

Prośba o bierzmowanie

Proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania (napisać dlaczego prosisz o ten sakrament)

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

Dane do Księgi bierzmowanych:

Imię ……………………..

Nazwisko……………..

Data i miejsce urodzenia ………………

Data chrztu (jeśli pamiętasz)………………….

(osoby które przyjmowały chrzest w innych parafiach powinny dostarczyć świadectwo chrztu)

Jakie imię wybierasz dla siebie z bierzmowania ……………………………..

świadek bierzmowania (imię i nazwisko) ……………………………………….

 

załącznik - świadectwo katechety aktualnie uczącego religii

 

czytelny podpis ………………………………….

kontakt (dla tych którzy nie uczą się w szkole w Bolewicach – e-mail albo telefon ewentualnie adres zamieszkania) ………………………………………………………..…………….

 

  

Obrzędy sakramentu bierzmowania:

 

Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania

po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,

jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

 

liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:

"N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada:                      I z duchem twoim

Warto przeczytać:

liturgia.wiara.pl/

www.kkbids.episkopat.pl/dokumentydlep/bierzmowanie.

Modlitwa o dary Ducha Świętego.

     Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę mą i ciało.
     Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.

O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.

O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

     Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.
Amen.

POLECAMY

 

 

 

 

 

 

 

 www.urszulanki.szkola.pl/