Intencje Mszalne

Sobota 20.7.2019          

18.00 + Czesław Marciniak.

+ Maria Neumann, |Józef i Franciszek Grynia, Andrzej i Zofia Góra, Ryszard Jambroży.

+ Walentyna i Jan Kliszewski i zm. z rodz., Maria i Józef Kaczmarek, Janusz Gołąbek w 10 r. śm. Helena, Gabriela, Władysław, Tadeusz Molenda, Anna, Stefan Szawala, Zdzisława, Grzegorz Przybył, Zofia, Roman, Jerzy Bugaj.

+ Czesław, Helena, Marian, Antoni Motała, Felicja, Maria, Ewa, Czesław Woźny, Agnieszka, Franciszek Szlecht, Czesław Chwalisz, Jan Ruta, Czesław Wójcik, Jan Gil.

+ Czesławę Stawińską w 1 r. śm.

+ Mieczysław Jędrzejczak in. od syna Zbigniewa z rodziną.

 

Niedziela 21.7.2019

9.30  + Eugenia i Andrzej Szofer w 21 r. śm. , Kazimiera i Sylwester Szofer, Grażyna Heintz Dikta, Eugeniusz Wróblewski.

12.00 Za Parafian.             

 

Poniedziałek 22.7.2019                                                                                          

19.00  W 2 r. śm. + Zbigniewa Sołtysiaka i zm. Strażaków.                                            

                                                                                                                                                                   Środa 24.7.2019                                

19.00  + Zbigniewa Piosika z ok. urodzin.    

Sobota 27.7.2019          /Chrzest św./

19.00 + Stanisława Banacha w 3 r. śm.

+ Leokadię Skirecką in. od syna Franciszka.

+ Antoninę Kaczmarek w 30 rocznicę śmierci, Franciszka Kaczmarka, Martę, Marcina, Irenę, Lechosława Janelta, Marię, Zdzisława Wilka, Józefa Piglę.

+ Sławomira Szofra w 26 r. śm. ; Stanisława, Mariannę, Stefana Janelta, Marię, Józefa, Mariana Małychę, Jana Woźnego, Marię, Józefa, Wacława Szofra.

+ Krzysztofa, Zdzisława Kalickich, Jana Kaniewskiego i Jego rodziców, Agnieszkę, Szczepana, Annę Prętkich, Kazimierza, Andrzeja Wesołych, Wojciecha Kliszewskiego, Kazimierę, Zenona Starzaków, Jadwigę, Leona Kaczmarków, Zbigniewa Piosika i zm. z rodz. Kowalów.

+ Maksymiliana Kliszewskiego, Stanisława, syna Stanisława, Katarzynę, Kazimierę, Zofię, Floriana, Wiesława Kliszewskich, Martę, Józefa, Mariana, Teresę Szymoniak, Wiktorię Lisek, Hieronima Łubińskiego, Mariannę, Konstantego Paczkowskich, Kazimierza Ławniczaka, Kazimierza Starżyńskiego, Jerzego Borowiaka, Stanisława Molendę, Jerzego Mizerę, Stanisława Smolenia.

+ Zofię Łodyga, in. od synów Adama i Stefana.

+ Krzysztofa Kamińskiego in. od Hanny z rodz.

 

Niedziela 28.7.2019

9.30  Za Parafian.

12.00 + Edwarda Kałka in. od syna Macieja z Dorotą.        

     

Piątek 2.8.2019                                                                                               

18.00  W 2 r. ślubu Beaty i Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Najświętszej Maryi Panny.                                            

                                                                                                                                                                   Sobota 3.8.2019                                

18.00  Z okazji 18 urodzin Patrycji z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu.

+ Mieczysława Jędrzejczaka in. od syna Jarosława z rodziną.

+ Józefa, Cecylię, Stefana Banachów, Weronikę, Jadwigę, Marię, Wojciecha, Szczepana Kaczmarków, Ks. Antoniego Kaczmarka, Czesława i Andrzeja Borowych, Jana Rutę i za dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Zofię Łodyga in. od syna Jacka z żoną, wnuczką Magdaleną z rodz. wnuczką Natalią z rodz.

Niedziela 4.8.2019

9.00 

11.00  Za Parafian.             

                   www.parafiabolewice.pl